کلمپ کششی آلومینیومی با سیم استیل​

خانه    کلمپ کششی آلومینیومی با سیم استیل​

کلمپ کششی آلومینیومی با سیم استیل

شرح :جهت کشش و نگه داشتن کابل های خود نگهدار فشار ضعیف در شبکه های با مسنجر عایق و درکلیه شرایط آب و هوایی قابل استفاده می باشد .
 • کد های محصول: TE1003/111
 • بسته بندی: 30 قطعه
 • سطح مقطع: Massenger 16-25
 • وزن کارتن (Kg): 15
 • ابعاد کارتن(cm): 37*32*15

کلمپ کششی آلومینیومی با سیم استیل

شرح :جهت کشش و نگه داشتن کابل های خود نگهدار فشار ضعیف در شبکه های با مسنجر عایق و درکلیه شرایط آب و هوایی قابل استفاده می باشد .
 • کد محصول: TE1003/31
 • بسته بندی: 30 قطعه
 • سطح مقطع: Massenger 50-70
 • وزن کارتن (Kg): 15
 • ابعاد کارتن(cm): 37*32*15

کلمپ کششی آلومینیومی با سیم فولادی

شرح :جهت کشش و نگه داشتن کابل های خود نگهدار فشار ضعیف در شبکه های با مسنجر عایق و درکلیه شرایط آب و هوایی قابل استفاده می باشد .
 • کد محصول: TE1003/3B
 • بسته بندی: 30 قطعه
 • سطح مقطع: Massenger 16-25
 • وزن کارتن (Kg): 15
 • ابعاد کارتن (cm): 37*32*15