کانکتور فول بی متال دو پیچه

خانه    کانکتور فول بی متال دو پیچه

کانکتور فول بی متال دو پیچه

شرح : برای اتصال از آلومینیوم به مس درمقاطعی ازشبکه که کشش های مکانیکی را شامل نشود کاربرد دارد. بدنه کانکتور از جنس آلومینیوم پوشش داده شده با قلع ساخته شده است . گشتاور بسـتن پیچ 40Nm می باشد .
  • کد محصول: CO1045
  • بسته بندی: 16 قطعه
  • سطح مقطع: Main: Al/Cu 50-240 – Tap: Al/Cu 50-240
  • وزن کارتن (Kg): 5
  • ابعاد کارتن (cm): 25*20*10

کانکتور فول بی متال دو پیچه

شرح : برای اتصال از آلومینیوم به مس درمقاطعی ازشبکه که کشش های مکانیکی را شامل نشود کاربرد دارد. بدنه کانکتور از جنس آلومینیوم پوشش داده شده با قلع ساخته شده است . گشتاور بسـتن پیچ 40Nm می باشد .
  • کد محصول: CO1045
  • بسته بندی: 16 قطعه
  • سطح مقطع:Main: Al/Cu 50-240 – Tap: Al/Cu 50-240
  • وزن کارتن (Kg): 5
  • ابعاد کارتن (cm): 25*20*10