آچار کانکتور جنرال
آچار کانکتور جنرال
مارس 5, 2019
کلمپ آویز دایکاست
کلمپ آویز دایکاست
مارس 5, 2019
درپوش انتهایی کابل (اندکپ)
شرح : هنگام نصب کانکتورها و کلمپ ها بر روی کابل خودنگهدار می توان از این آچار بـرای جدا نمودن رشته های کابل استفاده نمـود . همچنین هنـگام نصـب کلمـپ آویز نیز می توان این آچـار را بـرای جدا نمودن مسنجر از کابل خودنگهدار مورد استفاده قرار داد.
کد محصول بسته بندی سطح مقطع وزن کارتن (Kg) ابعاد کارتن(cm)
ECO101 1000 قطعه AL/CO 16-95 5 37*25*23