مارس 2, 2019
کانکتور انشعاب برق

کانکتور انشعاب برق

اتصال سیم ها به یکدیگر در ساختمان ها احتیاج به قطعات و لوازم مخصوص خود را دارند که باید ویژگی های مناسب را جهت انتقال برق […]
مارس 2, 2019
آشنایی با یراق آلات کابل خودنگهدار

آشنایی با یراق آلات کابل خودنگهدار

یراق آلات کابل خودنگهدار از ابزارهای مختلفی تشکیل میشود که به اختصار آن ها را معرفی می کنیم. کانکتور انشعاب مشترکين (کابل خود نگهدار) اين کانکتور […]
مارس 2, 2019
کابل خود نگهدار

کابل خود نگهدار

در سال های اخیر استفاده از کابل های خودنگهدار در ایران افزایش چشمگیری داشته است. به علت استفاده از آلومینوم به جای مس در این کابل […]