اخبار و مطالب

خانه    اخبار و مطالب

کابل خود نگهدار

در سال های اخیر استفاده از کابل های خودنگهدار در ایران افزایش چشمگیری داشته است. به علت استفاده از آلومینوم به جای مس در این کابل ها می تواند در

ادامه مطلب

کانکتور انشعاب برق

اتصال سیم ها به یکدیگر در ساختمان ها احتیاج به قطعات و لوازم مخصوص خود را دارند که باید ویژگی های مناسب را جهت انتقال برق دارا باشند تا با

ادامه مطلب